تلفن تماس :  ۸۸۴۴۲۸۶۲  ۰۲۱     ارتباط مستقیم 

                  ۲۶۷۰۱۱۳۰ ۰۲۱      از ساعت ۹ تا ۱۶

                  ۲۶۷۰۱۴۷۷ ۰۲۱      از ساعت ۹ تا ۱۶

تلفن همراه :    ۰۹۱۲۷۲۰۱۱۰۱        ۲۴ ساعته ضروری

فکس :          ۲۶۷۰۱۴۷۷ ۰۲۱

تلگرام و همراه اروپا :   ۰۰۴۱۷۶۲۵۱۱۲۱۱

آدرس : تهران – سیدخندان خیابان پیشداد پلاک ۴ واحد ۱

پست الکترونیک :  info[at]bft[dot]ir

لطفا در آدرس پست الکترونیک [at] را به @ و [dot] را به . تغییر دهید